Beställarens andre pilot
CO-pilot är en extern kraft som kan erbjuda den expertis och kunskap som behövs för att kunna genomdriva byggprojekt. Detta sker genom att förstärka beställaren organisation under projektets gång.
- Drivkraften är att skapa förtjänstmöjligheter samt att erbjuda en hög kvalitet på arbetsinsatsen, säger Co-pilots ägare Nils Johansson. Han går själv in och arbetar operativt som projektledare i byggprojekten.
Affärsidén bygger på att man arbetar i ett merpartsförhållande med kunden istället för emot som många andra byggentreprenörer gör.
Idag består CO-pilot av 15 samverkande konsulter. CO-pilot arbetar professionellt i stora byggprojekt med en budget som man styr projektet mot. Det ser det som viktigt att rekrytera rätt konsultkompetens vilket görs tillsammans med beställare. Visionen är att komma in tidigt innan projektet är ritat.
 
Alla fastighetsrelaterade affärer är investeringar sett ur både lång- och kortsiktligt perspektiv. Många gör misstagen att köpa dyrt i högkonjunkturläge och tror att de gör en långsiktlig investering men sedan sjunker värdet i form av lägre hyror och på så sätt kan det aldrig bli en bra investering.
- En investering är en investering oavsett om den är kort- eller långsiktlig, menar Nils.
CO-pilot arbetar i ett nätverk. Deras kärnkompetens är att driva projekten i ett tidigt skede genom projektering, upphandling och produktionsstyrning. Huvudstyrmedlet är kostnadsrapporteringen då de arbetar med slutkostnaderna plus tidsplanering.
 
Många tror att byggprojekt handlar om att styra bygget men det är lika mycket att plocka fram beslutsunderlag så att uppdragsgivarna kan fatta rätt beslut. CO-pilot filosofi är att arbeta med vad de kallar för en delad entreprenad. För varje uppdrag tillsätter de en projektledare och bygger upp en organisation som man anpassar efter projektets utformning. Olika projekt kräver olika kompetenser. Företaget arbetar hårt på att hjälpa till att slussa in yngre män och kvinnor i projekten.
CO-pilot är verkligen vad man kan kalla ett "full-service-företag" där spjutspetsen ligger i det övergripande ansvaret i byggprojekten. De är inte främmande för att arbeta såväl med mycket stora projekt som med mycket små projekt. Detta gör att de kan gå in och konkurrera med de större företagen på den svenska marknaden.

CO-Pilot

Bransch:
Bygg / Tjänster

Telefon: 56485780
Fax: 56485799


Email:
nj@co-pilot.se

Hemsida:
www.co-pilot.se

Adress:
CO-Pilot
Box 5146
15205 Södertälje

| 13 SENASTE FÖRETAGEN